chaowee 发表于 2017-10-30 15:36:29

戴尔超薄E7240 7440等陆续到货,开机10秒

本帖最后由 chaowee 于 2017-10-31 17:53 编辑

戴尔超级本到货,E7240酷睿I5-4300,4G,128固态,颜值高,性能稳定,1800元。E7440同配置2100元。电话微信15098798700

chaowee 发表于 2017-10-30 19:08:23

{:face_003:}{:face_003:}{:face_003:}

wjsongchao 发表于 2017-10-31 09:20:35

现在乍都不明码了

czl19811122 发表于 2017-10-31 16:00:12

价格呢?????

chaowee 发表于 2017-10-31 17:53:49

czl19811122 发表于 2017-10-31 16:00
价格呢?????

已标价,有意私聊15098798700

chaowee 发表于 2017-11-1 07:29:36

{:face_003:}{:face_003:}{:face_003:}

chaowee 发表于 2017-11-2 08:07:27

{:face_003:}{:face_003:}{:face_003:}

chaowee 发表于 2017-11-3 09:41:22

{:face_003:}{:face_003:}{:face_003:}

chaowee 发表于 2017-11-3 17:50:32

{:face_003:}{:face_003:}{:face_003:}

chaowee 发表于 2017-11-5 00:34:41

{:face_003:}{:face_003:}{:face_003:}
页: [1] 2 3
查看完整版本: 戴尔超薄E7240 7440等陆续到货,开机10秒